سازمان سنجش طی اطلاعیه حذفیات کنکور 1400 را مشخص کرد که می تونید این اطلاعیه را اینجا دانلود کنید.

.